Arbejdsområder & Priser

Tilbyg, ombyg eller renovation?

Arbejdsområderne på tegnestuen er hovedsagligt mindre byggeopgaver som f.eks enfamiliehuse, tilbygninger, ombygninger og renoveringssager. Tegnestuen har også god erfaring med ombygning af tagetager til boliger på både store og små bygninger.

Projekterne bliver udført efter gode danske byggetraditioner, kombineret med moderne arkitektoniske strømninger.

Energiramme beregning

Energiramme beregning udføres på byggeri udført efter gældende regler, indsend komplet tegningssæt med materialebeskrivelser og dimensioner og vi laver din energirammeberegning. der forudsættes at bygningen bliver opvarmet med enten fjernvarme, gas, olie eller biobrændsel.

Fra 2.500 kr. (ekskl. moms)

Prisen afhænger af kompleksitet og størrelse af byggeri. Levering af rapport inden for 10 arbejdsdage.

At levere til tiden og være fleksibel samt overholde sine aftaler er meget vigtigt for Tegnestuen FJ. En byggeopgave er en kompleks opgave for både bygherre og rådgiver og der skal være plads til ændringer og indskydelser fra bygherres side, således at man ender op med et tilfredsstillende resultat. De fleste opgaver bliver lavet udfra et fast tilbud som beskriver omfang af opgave samt pris og tidshorisont for færdiggørelse.

Som kunde hos Tegnestuen FJ kan du vælge at købe udvalgte ydelser som f.eks et myndighedsprojekt baseret på dit eget skitseforslag eller du kan vælge den fulde pakke fra skitseforslag over myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse til gennemførelse af projekt. vi finder en god pris på lige den ydelse du har brug for.

Skitseprojekt

På baggrund af aftalt løsningsmodel udarbejdes skitseforslag. Et sådan skitseforslag vil kunne udarbejdes på omkring 10-15 timer og består af en planløsning, facadetegninger og evt. principsnit for klarlæggelse af konstruktioner.

Ca. pris. 5.500 kr. ekskl. moms.

Myndighedsprojekt

Et myndighedsprojekt vil generelt kunne udarbejdes på yderligere ca. 20-30 timer for en til- og ombygning og yderligere ca. 30-40 timer for et enfamiliehus.

Ca. pris myndighedsprojekt for tilbygning 10 –15.000 kr. ekskl. moms
Ca. pris myndighedsprojekt for enfamiliehus 15-20.000 kr. ekskl. moms.

Uddybning af myndighedsprojekt

Omfang af typisk tegningsmateriale

Situationsplan, plantegning, redegørelse for kloakforhold, facadetegninger og snittegning med overordnet redegørelse for materialevalg. Hvis du selv har udarbejdet en klar skitse af dine ønsker til dit projekt starter mit arbejde her og skitseprojekt kan udelades.

Udover udarbejdelse af tegninger undersøges følgende forhold:
Bebyggelsesregulerende regler i Bygningsreglementet.
Evt. krav i lokalplan.
Evt. krav i tinglyste servitutter gældende for matriklen.

Detailprojekt

For at kunne udføre byggearbejdet skal der laves detailtegninger der kan bygges præcist efter og findes håndværkere der kan give tilbud.
Detailprojekt, tilhørende håndværkerdialog samt hjælp til kontrahering vil erfaringsmæssig kunne udføres for ca. 35 timer for til- og ombygninger og ca. 60 timer for et enfamiliehus.

Ca. pris tilbygning 16.000 kr. ekskl. moms
Ca. pris enfamiliehus 30.000 kr. ekskl. moms.

Uddybning af detailprojekt

Omfang af typisk projektmateriale

snittegninger med konstruktionsbeskrivelser og højdekoter, fundamentsplan, detaljetegninger af vigtige knudepunkter, el-plan, varmetabsberegning eller energirammeberegning. Skiftlig arbejdsbeskrivelse af projektet med fællesbetingelser for de bydende samt tilbudsliste, beskrivelsen opdeles i fagområder som tømrer, murer osv. og beskriver her indgående hvad der skal laves indenfor hver faggruppe. Ofte skal der tilkobles en ingeniør som kan beregne bærende konstruktioner, vindafstivning og forankring (via samarbejde med eksterne ingeniører og ikke indeholdt i pris). Ved enkle tilbygninger i en etage og med fladt loft kan ingeniør beregninger ofte undværes.

Byggestyring

Der tilbydes byggestyring hvor bygherrens interesser varetages og hvor byggeriet eftergås for fejl og mangler. Byggestyring afregnes på timebasis og aftales fra sag til sag.

Menu